top of page

 

​ 

Hos oss er vi to ernæringsrådgivere, begge med en bachelorgrad i ernæring, som brenner for faget og ønsker å hjelpe deg på veien mot en bedre helse. I tillegg er vi autorisert helsepersonell med bakgrunn som som hhv sykepleier og helsefagarbeider. Denne kombinasjonen har gitt oss kompetanse og erfaring med ernæring ved en rekke ulike utfordringer og tilstander.

 

Som ernæringsrådgivere har vi kunnskap om hvordan maten vi spiser påvirker vår helse. Ved å veilede til et godt og riktig sammensatt kosthold og en sunn livsstil arbeider vi med å fremme helse og forebygge sykdom.

 

Vi vet at maten du spiser påvirker både den fysiske og den psykiske helsen, og det du spiser har stor betydning for hvordan du føler deg i hverdagen. Kostholdet er en medvirkende årsak til utvikling av de såkalte livsstilsykdommer. Mange er i faresonen og  trenger hjelp til å vurdere sitt kosthold og til å gjøre de endringer som er ønskelige eller nødvendige.

 

Vi er opptatt av hvordan sykdom kan forebygges og symptomer reduseres ved hjelp av et riktig kosthold tilpasset akkurat deg.  Små endringer kan gjøre en stor forskjell når du får kostholdet tilpasset. Vi ønsker å gi deg hjelp til å ta de gode valg og få et kosthold som du kan leve godt med over tid.

 

Våre fokusområder:

 

  • Et individuelt tilpasset kosthold – det optimale er ikke alltid optimalt for alle

  • Et kosthold du skal kunne leve med over tid – ingen dietter som er vanskelige å følge.

  • Mat er også medisin – riktig kosthold kan virke styrkende i bedringsprosessen.

 

Vi tilbyr individuell kostveiledning, samt aktiviteter og foredrag for bedrifter, foreninger og lag.

si JA! til en bedre helse

 

Velkommen til Stavanger Ernæringsklinikk.​

Våre ansatte

Anbjørg Marie Hellestræ

Ernæringsrådgiver/ Master i Helsevitenskap

Som ernæringsrådgiver med master i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid, arbeider jeg på et bredt og helhetlig nivå for å hjelpe deg å styrke både den psykiske og fysiske helsen. 

Jeg har lang erfaring både med under- og overvekt og vet at begge deler kan være like utfordrende, men mulige å beherske med de rette metodene. Vektproblemer kan oppstå av forskjellige årsaker. En individuell kartlegging sammen med små justeringer kan gi varige endringer uten å måtte gå på diett.

Kostholdets påvirkning på den mentale helsen er jeg spesielt opptatt av. Stadig flere studier viser viktigheten av riktig ernæring for hjernen.

Omega 3 og vitamin D har for eksempel vist å være mangelfull ved alvorlige psykiske lidelser.

Sammenhengen mellom tarm og hjerne er stor, og forskning finner stadig flere påvirkningsmekanismer fra tarmen og maten vi spiser. 

Kostholdet har også betydning ved å virke styrkende i bedringsprosessen og kan redusere bivirkninger ved eventuell medisinering. 

Etter å ha arbeidet i over 15 år med utsatte grupper i Stavanger kommune kan jeg også tilby profesjonell og trygg hjelp til mennesker med særlige utfordringer.  Jeg har kompetanse til å tilpasse kostveiledningen etter spesielle behov og har foredrag eller fagdager for beboere og ansatte som arbeider i institusjoner og boliger.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om kurs eller foredrag! 

Please reload

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.

Hege Engedal Brun

Ernæringsrådgiver/ sykepleier

Som ernæringsrådgiver med bakgrunn som sykepleier har jeg kunnskap, interesse og erfaring med hvordan kostholdet påvirker både frisk og syke mennesker. Jeg har tidligere arbeidet på både sykehus og i psykiatrisk institusjon.

 

Jeg er spesielt opptatt av viktigheten av et godt sammensatt kosthold til barn.  Vekst og utvikling, samt et høyt aktivitetsnivå krever mye energi og næring. Maten våre små har tilgang til i barnehage og skole er ikke alltid optimal for dem. Som foreldre opplever mange at barnet ikke vil spise det de får servert og tyr kanskje til enkle løsninger. Med enkle råd og individuell veiledning kan barnets fremtidige helse på lang vei sikres gjennom et godt kosthold.

 

Med mer enn 20 års erfaring med barn med matintoleranser har jeg god kunnskap om hvordan disse barna skal få dekket sitt behov for nødvendige næringsstoffer. Jeg har lang erfaring i å finne produkter som kan erstatte de matvarer barnet reagerer på.

Jeg har også erfart hvordan barn med ADHD og autisme kan få færre symptomer ved å tilføre omega 3 og/ eller fjerne kumelk og/eller gluten fra kosten.

 

Jeg har erfaring med sykdommen ME og stor interesse for hvordan kostholdet påvirker denne pasientgruppen. Da mitt eldste barn fikk diagnosen ME opplevde jeg hvor komplisert kostholdet kan være for denne pasientgruppen, men har også lært mye om hva man selv kan gjøre for å få en bedre hverdag.

Please reload

bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog

ØNSKER DU EN KOSTHOLDS KONSULTASJON?

 

bottom of page