top of page
stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse., bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog,

Ønsker bedriften din

 

Økt produktivitet og lønnsomhet?
Økt trivsel og bedre arbeidsmiljø?
Redusert sykefravær?
Forebygging av livsstilssykdommer?

 

 

Stadig flere bedrifter har sett nytten av å bidra til at de ansatte tar vare på helsen. Mange tilbyr trening i arbeidstiden eller sponser medlemsskap i et treningssenter for å øke de ansattes fysiske aktivitetsnivå. De samme bedriftene har ikke like stort fokus på det som er minst like viktig; kosthold og ernæring.

Er dette din bedrift?

 

En ukes sykefravær hos en ansatt koster 13 000 kroner 

(undersøkelse utført av SINTEF for NHO)

 

Vårt mål
Friske ansatte som trives og yter sitt beste på jobb

 

Sliter bedriften med et høyt sykefravær? 
Sammenhengen mellom kosthold og helse er godt dokumentert. En god helse er forbundet med lavere sykefravær. Kostholdet påvirker både helseutviklingen på lang sikt og den daglige form og arbeidskapasitet. Ulike tiltak i arbeidsmiljøet og fokus på helsefremmende arbeidsplasser kan påvirke kostholdet til de ansatte i positiv retning. Dette kan inkludere forhold som spisepause, sunt mattilbud i kantine, tilgang til drikkevann, møtemat, kostholdsveiledning etc.

 

Er trivselen og arbeidsmiljøet på topp?
Minst like viktig som sykefravær og bedriftsøkonomi er den enkelte arbeidstakers trivsel, daglige motivasjon og den langsiktige helse og yteevne.

Undersøkelser finner at det å få muligheten til å mosjonere og til å spise sunt på jobb, er helt avgjørende for å ha det bra og trives på arbeidsplassen.

 

Livsstilsendring tar tid
Resultatene ved målrettet fokus på kosthold og helse vil kunne ses på kort sikt; med økt trivsel og produktivitet. De langsiktige resultater er minst like viktige, og kan forebygge livsstilssykdommer som hjerteinfarkt og diabetes type 2, og ikke minst overvekt – som halvparten av Norges voksne befolkning lider av. Forebygging av livsstilssykdommer som fører til alvorlige helseproblemer, vil gi reduksjon i langtidssykemelding og førtidspesnsjoneringer.

 

Skattefritak for bedriften
Etter gjeldende regler er det anledning for arbeidsgiver å bidra med kostholdstiltak og helsefremmende mattilbud for sine ansatte gjennom regelverket om skattefritak for rimelige velferdstiltak.

 

 

Hva kan vi gjøre for din bedrift?

Vi arbeider med å forebygge sykdom relatert til de ansattes kosthold.

Vi skreddersyr et opplegg tilpasset din bedrift.
Vi gjør en kartlegging av bedriftens utfordringer i forhold til de ansattes kosthold og helse.
Vi foreslår tiltak tilpasset din bedrift og dine ansatte.

 

Tiltak kan innebære:

 

  • tilrettelegging av sunne valg i kantine, spisepauser, fellesskap, vannautomater, møtemat, jobbfrukt

  • temakurs for grupper (livsstilsendring, mer energi i hverdagen)

  • mulighet for personlig oppfølging

  • konkurranser mellom ansatte (prinsipp likt sykle til jobben)

  • tilrettelegging av felles aktiviteter om kosthold og fysisk aktivitet

  • foredrag med ulike tema

 

Vi samarbeider med andre terapeuter for å kunne gi dere et helhetlig tilbud:

  • fysioterapeut for fysisk aktivitet

  • coach og friskvernskonsulent for motivasjon

  • kan samarbeide med din bedriftshelsetjeneste

 

Vi tilbyr gode avtaler med bedrifter som ønsker å sponse sine ansatte med personlig kostveiledning hos ernæringsfysiolog.

 

Ta kontakt med oss for tilbud på et opplegg spesielt tilpasset din bedrifts behov.

bottom of page