top of page

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse., bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog,

Kostveiledning                                      

En kostveiledning starter med en konsultasjon som kan vare fra 1 time til 1,5 time.

Hva skjer under en konsultasjon:

En individuell kostveiledning kan blant annet innebære en omfattende gjennomgang av din livsstil og ditt kosthold, med definering av mål og tiltak, samt en plan for videre oppfølging.

 

I løpet av første konsultasjon :

 

  • Kartlegging av kosthold, livsstil, sykdommer, forventninger, ønsker og behov

  • Sammen setter vi realistiske mål og tiltak

 

Oppfølging:

 

  • Vi går igjennom hvordan det har gått siden sist

  • Eventuelle justeringer av planen

  • Iverksetter flere tiltak, eller avslutter

 

Hvor mange timer trenger du:

Dette avhenger mye av din problemstilling.


En kostanalyse av hva akkurat du får i deg av næringsstoffer gjennom maten du spiser krever en konsultasjon og at du registrerer alt du spiser og drikker i løpet av noen dager. En oppfølgingstime kan være nok til at du får den informasjonen du trenger for å justere ditt kosthold til det beste for deg og din helse.

Dersom du ønsker en individuell kostplan lager vi en til deg.


Livsstilsendring tar tid og studier viser at oppfølging (motivasjon) er viktig for å klare å gjennomføre og holde på de gode vanene.


Utredning av matintoleranser kan også kreve flere konsultasjoner. Ved veiledning ift feks hvordan man finner alternative matvarer ved allerede kjent matallergi  kan  det holde med en til to konsultasjoner.

bottom of page