top of page

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse., bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog,

Kostanalyse

Vi utarbeider en kostanalyse basert på at du registrerer alt du spiser og drikker i løpet av noen dager. Da kan vi beregne mengde av de ulike næringsstoffer (karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler) som du får i deg. Vi får da kjennskap til om du eventuelt får for lite eller for mye av enkelte næringsstoffer og gir deg konkrete råd om hva som skal til for å rette opp dette.

 

En forenklet kostanalyse kan utføres uten en forutgående registrering av mat og drikke. Dette gjør vi i løpet av en konsultasjon, hvor du forteller om det du vanligvis spiser og drikker i løpet av en eller flere dager. Her  gjør vi en vurdering av ditt kosthold, og gir deg konkrete råd.

bottom of page