top of page

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse.

stavanger ernæringsklinikk.ernæring.livsstil.helse., bedre helse, stavanger ernæringsklinikk, helse,ernæringsfysiolog,

Nyere forskning viser en sterk sammenheng mellom tarmen, kostholdet og vår mentale helse. 

Mennesket ses på som et økosystem der tarm og hjerne påvirker hverandre gjensidig blant annet gjennom stress og ernæring. 

 

Funnene den siste tiden tyder på at ernæring er like viktig for vår mentale helse som den er for andre fysiske tilstander som for eksempel hjerte- og kar sykdom.

 

Både ved å tilføre eller fjerne næringstoff vil hjernen kunne bli påvirket. For lite vitamin D har vist å ha forbindelse med depresjon og mennesker med alvorlige psykiske diagnoser har vist å ha lite/ mangle fettsyren Omega 3.

Sink og B-vitaminer har også vist å ha betydning for den mentale helsen. 

Det er ellers vist at et godt kosthold kan redusere bivirkningene ved de fleste psykiatriske medikamenter. 

 

Irritabel tarm har tidligere vært sett på som en tilstand med psykiskårsaker, men har også vist seg å ha forbindelse med kostholdet.

Rundt 80 % opplever bedring av symptomene ved å redusere på såkalte FODMAPS. Det er også blitt målt fysiologiske endringer i tarmen ved inntak av disse matvarerene. Monash University har 

Proteinintoleranse - Noen reagerer på melk eller gluten ifølge forskning. Det kan også være mer vage symptomer som manglende konsentrasjon, uro og "hjernetåke", kalt ikke cøliakisk gluten intoleranse. 

Ved å spise riktig vil man være mer rustet mot psykiske helseproblemer. Dersom man har en vanskelig periode i livet vil et riktig kosthold gjøre at man har større mulighet til å bli raskere frisk.

Vi kan hjelpe deg med: 

 

  •  Kartlegge og finne ut hva som er viktig for deg å regulere i ditt kosthold. 

 

  • Ved irritabel tarm kan vi veilede og hjelpe deg med gjennomføringen av en lav fodmap diett. 

 

              Ta kontakt for veiledning og hjelp!

 

 

 

 

 

Psykisk helse

bottom of page